Fast i Limbo

Spread the love

Det är nu dags att skriva en motion för att på riktigt lösa situationen för personer i Limbo utifrån den parlamentariska utredning som gjorts tidigare.

Lynn Al Khatib – Born in Syria by stateless Palestinan father and Lebanese mom fled to Sweden

Lyssna till Lynn´s berättelse om hur hon som så många andra fastnar i länder som förespråkar globalisering. Att vara “Statslös” försätter dig i en situation av ovisshet i åratal. För Palestinier så har det på gått sedan 1948 (78år) och ett av världens längsta och mest kontroversiella konflikter.

Det är orimligt och absolut inte logiskt att Sverige inte genomför en lagförändring för personer i “limbo” situationer. Speciellt för de som kommer från konflikter som pågått länge.
Det finns idag en utredning som pekar på att ge dessa personer ett permanent uppehållstillstånd och som är beställd av riksdagen. Dock vägrar någon att klubba igenom detta.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/mojlighet-till-uppehallstillstand-pa-grund-av_H6022728
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/11/sou-201784/

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/statlig-utredning-ge-uppehallstillstand-nar-utvisning-inte-kan-genomforas

https://farr.se/sv/1556-farr-valkomnar-forslag-for-manniskor-i-limbo

You may also like...

Popular Posts

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *