Christina Höj Larsen (V) välkomnar FKs. Genomför ett viktigt opinionsarbete!

Spread the love

Under tisdag morgon samlades kommittén på ett fik nära riksdagen för att samtala kring dagens möte med Christina Höj Larsen från Vänsterpartiet i riksdagen. Christina har gjort sig hörd gällande hennes ogillande kring de förslag som hittills lagts fram av den parlamentariska kommittén för Sveriges framtida politik.

” i kommittén talar vi aldrig om effekterna utan bara opinionkritiska frågor. Det är dags att samtalen blir mer verklighetsförankrade och realistiska”

Christina Höj Larsen

Dialogen var som väntad mycket bra och det är ingen hemlighet att Christina är en stark förespråkare för asylrätten och håller en human linje. Hon är även mycket vass och ackurat i sin framställan om de problem som orsakats av den tillfälliga lagen om just tillfälliga uppehållstillstånd.
Mötet kantades kring just frågor om hur osäkerhet hämmar integration. Att tillfälliga lagar, icke verkställbara beslut och utdragna processer hos migrationsverket skapar osäkerhet och desperation som i sin tur leder till misslyckad integration. Direktiven från riksdagen har givit utrymme att varje ärende kan påverkas av en handläggare hos migrationsverkets inställning och är därför mycket ojämn och skiljer sig även om fallen är identiska.

Vi talade om det ologiska kring kompetens utvisningar samt den orealistiska tidsaspekten för försörjningskrav efter avslutad skolgång i gymnasiet.

Under mötet talade vi om det ologiska kring kompetens utvisningar samt den orealistiska tidsaspekten för försörjningskrav efter avslutad skolgång i gymnasiet. Sverige är i stort behov av arbetskraft i vissa sektorer samt kompetens för att upprätthålla kvalitet i samhället och hålla Sverige bland de top nationer i världen. En personlig livssituation orsakade starka medmänskliga känslor hos alla närvarande och som framställdes av en irakisk kirurg som bor i Sverige men inte fått arbetstillstånd. Migrationsverket har istället bollat ärendet i 4 år trots bristen på läkare under den pågående Covid kris.

“Jag bad om att få ett tillfälligt arbetstillstånd för att hjälpa till under krisen och göra det jag är utbildad för och den ed jag svurit att alltid hjälpa i nöd.. helt gratis!”

Haydar – Kirurg, lektor och forskare
Överlämning av Flyktingkommitténs förslag och delar av namninsamlingen.

Politiker oavsett ideologi behöver opinionen med sig för att kunna ta beslut. Detta är det inget fel på så länge det tas genomtänkta beslut och att opinionen baseras på riktig och relevant information. Det krävs ett samlat arbete med opinions arbetet om asylrätten för att återgå till vad Sverige alltid stått för.

You may also like...

Popular Posts

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *