Flyktingar görs till andra klassens människor

Spread the love

AV: Ahmad Al Srahin – Arbetsvärlden

Lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige utgör en total diskriminering av flyktingar och försvårar integrationen, skriver Ahmad Al Srahin.

Den 24:e november 2015 tillkännagav den svenska regeringen en ny, tillfällig lag som svar på det ökade antalet flyktingar som sökte asyl i Sverige. I stället för permanenta uppehållstillstånd skulle regeringen i fortsättningen ge ut tillfälliga upphållstillstånd till de som flyr till Sverige. Lagens syfte var att förbättra integrationen av nyanlända på arbetsmarknaden och begränsa antalet flyktingar som kom till Sverige. Men sprickorna börjar uppenbara sig och de negativa effekterna på integrationen överväger de positiva. För att kunna få ett permanent upphållstillstånd måste flyktingar, enligt Migrationsverket, uppfylla följande villkor:

”Ansökan sker då det tidsbegränsade uppehållstillståndet slutar gälla. Den som söker ska kunna försörja sig själv och eventuell familj samt ha en bostad. Det innebär att den som ansöker måste ha fast anställning eller ett avtal om minst två år. Det krävs också att anställningen inte är subventionerad med någon form av statliga bidrag. De som är under 25 år måste ha fullföljt utbildning på gymnasial nivå. De måste också hitta fast anställning högst sex månader efter att ha avslutat sin utbildning.”

Läs Mer

You may also like...

Popular Posts

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *