MEDIUM – Humant flyktingpolicy på riktigt

Spread the love

Av: Vladan Lausevic

I texten “Normativa grunder för en human flyktingpolitik. Underlag till kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken” skriver forskaren Clara Sandelind om vilka grunder och principer bör gälla för den framtida humanitära migrationspolicyn på nationell, regional och global nivå.

Sandelind inleder texten med följande policyrekommendationer:

  1. PUT (permanent uppehållstillstånd) bör vara regel eftersom rätten till en stabil tillvaro är fundamental för möjligheten att leva ett fritt och värdigt liv, samt positivt för integrationen.
  2. Inget försörjningskrav eller tidsgräns för ansökan om familjeåterförening eftersom detta inte är förenligt med grundläggande rättigheter, möjligheten att leva ett värdigt liv samt ambitionen att förbättra integrationen.
  3. Bevilja uppehållstillstånd av humanitära skäl eftersom en grundläggande humanitär princip är att människor vars grundläggande rättigheter hotas måste få skydd. När människor saknar detta skydd undermineras även legitimiteten i det internationella systemet av suveräna stater, vilket bygger på antaganden att mänskliga rättigheter och statlig suveränitet går att förena.

https://medium.com/@vladanlausevic/humant-flyktingpolicy-p%C3%A5-riktigt-a793567c201c

You may also like...

Popular Posts

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *